Products

PC Gaming(i5 4570 |GTX  750Ti | 256Gb | 350W)
-91%

PC Gaming(i5 4570 |GTX 750Ti | 256Gb | 350W)

7,800,000₫ 85,900,000₫
-91%
PC Gaming(i5 10400f  | GTX  1060 | 256Gb | 550W)
-5%

PC Gaming(i5 10400f | GTX 1060 | 256Gb | 550W)

9,950,000₫ 10,450,000₫
-5%
PC giả lập (E5 2680 | GTX 1080 | 500Gb | 650W)
-10%

PC giả lập (E5 2680 | GTX 1080 | 500Gb | 650W)

11,250,000₫ 12,500,000₫
-10%
PC Gaming (i3 6100 | GTX 960 | SSD 256 | 550W)
-10%

PC Gaming (i3 6100 | GTX 960 | SSD 256 | 550W)

8,550,000₫ 9,450,000₫
-10%
Combo phím chuột giới hạn
-20%

Combo phím chuột giới hạn

3,999,000₫ 4,999,000₫
-20%
PC Gaming (i5 6500 | RX 550 | SSD 256 | 550W)
-12%

PC Gaming (i5 6500 | RX 550 | SSD 256 | 550W)

10,200,000₫ 11,550,000₫
-12%
PC Gaming (i5 6500 | RX 550 | SSD 256 | 550W)
-9%

PC Gaming (i5 6500 | RX 550 | SSD 256 | 550W)

9,500,000₫ 10,450,000₫
-9%
PC Gaming (i3 10105f | GTX 1660S | SSD 256 | 550W)
-11%

PC Gaming (i3 10105f | GTX 1660S | SSD 256 | 550W)

13,300,000₫ 15,000,000₫
-11%
PC Gaming (i5 12400f | RTX 2060 | SSD 500 | 650W)
-16%

PC Gaming (i5 12400f | RTX 2060 | SSD 500 | 650W)

18,050,000₫ 21,500,000₫
-16%
PC Gaming (i5 12400f | RTX 2060 | SSD 500 | 650W)
-6%

PC Gaming (i5 12400f | RTX 2060 | SSD 500 | 650W)

18,600,000₫ 19,850,000₫
-6%